C114通信网 通信人家园 通信百科 注册 登录 帮助 手机版 RSS订阅 
到百科首页  
通信百科 > 用户信息
  打印

wh0709 (13)
积分明细
总分:
13
创建词条:
10
编辑词条:
3
奖励:
0
处罚:
0
词条统计
创建词条:
2
编辑词条:
1
审核通过:
3
审核不通过:
0
审核通过率:
100%


  词条名称 (共3条) 编辑次数  最近更新 更新时间
·底噪 3 wh0709:对于CDMA基站底噪,取信号带宽B = 1.25MHz,计算: PN = 10lg(1.38E-23×290×1.25E6×1000) = -113dBm。 修改为 PN = 10lg(1.38E-23×290×1.25E6) = -143dBm。 2019/6/6 13:17
·D2D 3 woodnn:修改 2022/6/9 11:10
·NGMN 3 woodnn:补充 2022/7/29 13:08