C114通信网 通信人家园 通信百科 注册 登录 帮助 手机版 RSS订阅 
到百科首页  
通信百科 > 用户信息
  打印

winhooker (50)
积分明细
总分:
50
创建词条:
20
编辑词条:
30
奖励:
0
处罚:
0
词条统计
创建词条:
4
编辑词条:
10
审核通过:
14
审核不通过:
0
审核通过率:
100%


  词条名称 (共14条) 编辑次数  最近更新 更新时间
·eHRPD 1 winhooker:创建条目 2014/2/19 09:39
·CSFB 2 winhooker:内容补充 2014/3/24 13:54
·HARQ 3 winhooker:重定义 2014/4/9 10:19
·PDF 3 winhooker:增加定义 2014/4/9 10:19
·RSRP 2 winhooker:增加内容 2014/4/9 10:19